FERROFYC SOLUCION

275.000

Thành Phần:

– Mỗi 10ml có:
+Gluconate ferrous: 159mg
+Tương đương Sắt nguyên tố:18,4mg
Phụ liệu: Saccharose, chất điều vị, hương hoa quả, Sorbate postasium E202 vừa đủ.