MEMO B

330.000

Thành Phần:

Cho mỗi 20ml:
-Fructoplant Bilberries beries ( Fructoplant di Mirtillo nero frutto
– dịch chiết lên men từ quả dâu Bilberries): 2400,0mg
– Brewer’s yeast (Lievito di birra – men bia): 200,0mg