NURAVIT

250.000

Thành phần:

Vitamin C: 80mg Vitamin B2 : 350mcg
Lysine : 12,5mg Vitamin B6 : 350mcg
Vitamin B3 : 4mg Vitamin B1 : 275mcg
Vitamin E: 3mg Vitamin A : 200mcg
Vitamin B5 : 1,5mg Vitamin D3 : 1,25mcg
Sắt(Iron) : 700mcg Vitamin B12 : 0,625mcg,
Phụ liệu : đường Fructose, hương vị, Potassasium sorbate, acid citric, nước vừa đủ