OMEGAFYC Solucion

330.000

OMEGAFYC Solucion
– Mỗi 10ml có:
+ Omega: 350mg
– Tương đương DHA: 15mg + EPA Potassium dihydrogen Phosphate: 450mg
+ Phụ liệu: Glycerine (E422), sorbate postassium E202, acid carminique E120, sữa ong chúa, các chất điều vị, hương, nước vừa đủ.