SPRAY GOLA PROPOLI.EVSP

242.000

Thành Phần:

(1)Propolferol – (extract of propolis – total 50% soluble profenol 25.3mg
12.7mg
(2) Lemon oil 1mg
(3) Peppermint / bạc hà cai 1mg
(4) Thyme oil/ dầu húng tây 1mg
(5).Phụ liệu vừađủ Vegetable glyceron, thickener, … nước vừa đủ