SPRAY NASALE PROPOLI.EVSP

242.000

SPRAY NASALE PROPOLI.EVSP
(1)Propolferol – (extract of propolis – total 50% soluble profenol : 10%
(2) Dog rose/ hoa hồng dại 5%
(3) Ribes/ quả ké đầu ngựa : 5%
(4) Calenduala eucalyptus/ Bạch đàn Calenduala : 0.05%
(5) Mint/ Bạc hà: 0.05%
(6) Niauli (Melaleuca Leucadendron)/ dầu tràm: 0.05%
7)Phụ liệu: Chất chống oxy hóa tự nhiên ; Nước muối biển vừa đủ: 0.9%